Guillain Barre Sendromu ve Flu Shot

Guillain Barre Sendromu, bazen Guillain-Barre veya GBS'ye kısaltılır, periferik sinir sistemine etki eden, hızlı kas güçsüzlüğüne yol açan nadir bir durumdur. Bir otoimmün hastalık olarak kategorize edilir ve iltihaplanma ve fonksiyon kaybına neden olan periferik sinirlere saldıran vücudun bağışıklık sisteminin sonucudur.

GBS ile ilişkili yaygın semptomlar arasında uyuşma, karıncalanma, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü ve yutma zorluğu sayılabilir. Hastalıktan etkilenen insanların çoğu tamamen iyileşirken, bazı hastalar solunum kaslarında zayıflama veya kalp hızı bozuklukları yaşayan durumlar hayati tehlike oluşturabilir.

Tedavi tipik olarak, intravenöz immünoglobülinler veya plazma değişimi gibi immünoterapinin bir formundan oluşur. Ara sıra görülen uzun vadeli komplikasyonlar, sansasyon kaybı, denge kaybı ve yardım alınamamasıdır. Hastaların yüzde 20'sinde üç yıl sonra devam eden kas güçsüzlüğü bildiriliyor.

Grip Aşılaması ile İlişki

Guillain Barre Sendromu geliştiren hastaların çoğunluğu, önceden bazı vakalarda hastalığa yakalanmıştır, bazı örnekler grip virüsü ile bağlantılıdır. Bununla birlikte, bu bağlantıya rağmen, Guillain-Barre ile influenzaya karşı aşılar arasında bir bağlantı da bildirildi.

Özellikle, 1976-1977 domuz gribi salgını sonrasında bağışıklama dönemi, 100.000 aşı başına yaklaşık bir vaka ile birlikte Guillain Barre Sendromu insidansında artışa neden oldu. Birkaç ardışık aşı kampanyası, aynı oranda olsa da, GBS oluşumunda bir artış meydana getirmiştir.

Bir grip aşısından sonra Guillain-Barre'yi geliştirme şansı son derece düşük kabul edilse de, Amerikan Tabipler Birliği Dergisi, grip aşısı sonrasında en sık bildirilen nörolojik durum olarak GBS'yi listeler. Bu arada, ABD Sağlık ve İnsan Hakları Dairesi tarafından yayınlanan istatistikler, Guillain Barre'nin gribe karşı alınan başarılı tazminat talepleriyle sonuçlanan bir numaralı yan etki olduğunun doğrulandı.

Bir Grip Önleme Tedavisi Nedir?

Sonunda GBS'nin gelişme ihtimali nispeten düşük olmasına rağmen, durum pek çok kişiye grip aşısı sunulması için bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, dünya çapında birçok tıp uzmanı ve araştırmacı, bir grip atışının yararlarının ilgili riskleri fazlasıyla aştığını vurgulamaya hevesli davranıyor.

Dahası, ABD Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yayınlanan bir araştırma, influenza aşılarının grip virüsünün kendisini geliştirme riskini azaltarak insanın Guillain-Barre'ye müdahale etme riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

Çalışma, grip aşısının bir kişinin GBS geliştirme şansını hafifçe arttırdığını doğrularken, influenzanın kendisinin on kat daha fazla bir risk seviyesi sunduğunu tespit etti. Bu nedenle, hastaları grip virüsünden koruyarak aşıların Guillain Barre Sendromuna karşı önleyici bir önlem olarak işlev gördüğü ileri sürülebilir.