Czy zespół Guillain-Barre Genetyczne / dziedziczna?

Zespół Guillain-Barre (lub GBS) jest chorobą autoimmunologiczną, która powoduje nagłe-onset osłabienie mięśni w wyniku układu odpornościowego atakującego obwodowego układu nerwowego. Początkowe objawy i symptomy choroby są zmęczenie i osłabienie, które zaczyna się w rękach i nogach, w końcu wpływa na resztę ciała. Pomimo szerokiego spektrum objawów, które charakteryzują GBS, lekarze rzadko trudno zdiagnozować.

Objawy mogą rozwijać się szybko, a po pierwszym wystąpieniu, może się rozwijać w ciągu kilku godzin lub dni do kilku tygodni. W niektórych przypadkach, wzrost natężenia objawów może prowadzić do najbliższej paraliżu, wpływając pacjentów mięśnie oddechowe i mięśnie twarzy, co powoduje trudności w połykaniu lub osłabienie mięśni oka, wśród wielu innych objawów podmiotowych i przedmiotowych.

Istnieje kilka typów GBS, z każdego z nich, mających wpływ na inną część obwodowego układu nerwowego. Najczęstszą z tych klasyfikacjach tej choroby jest ostra zapalna demielinizacyjna neuropatię (lub AIDP).

GBS jest uważany wpływa między 6 a 40 osób na 1 mln osób z różnym stopniem nasilenia, a różne rodzaje i klasyfikacje różnią się w zależności od regionu.

Czy zespół Guillain-Barre dziedziczna?

W przeciwieństwie do wielu chorób, zespół Guillain-Barre, ani nie jest dziedziczna genetycznej. Może pojawić się u osób, których członkowie rodziny nigdy nie została naruszona lub nie mają historię choroby. To również nie jest zaraźliwa i nie mogą być przekazywane do kogoś innego za pośrednictwem dowolnej formy kontaktu. Ci, którzy mają członka rodziny lub przyjaciela, który cierpi lub cierpiał na zespół Guillain-Barré nie są bardziej prawdopodobne niż inne, aby rozwinąć się choroba.

Co powoduje zespół Guillain-Barre?

Od genetyka nie odgrywa rolę w rozwoju Guillain-Barre, każdy może być ograniczona. Przyczyny Guillain-Barre są obecnie znane, jednakże w wielu przypadkach pojawienia się objawów, gdy pacjent miał infekcję wirusową lub bakteryjną. Pomimo tych ustaleń, infekcja w rzeczywistości nie jest przyczyną, a tylko niewielki procent ludzi, którzy cierpią na zakażenie bakteryjne lub wirusowe rzeczywiście rozwinie się choroba.

Jaka jest prognoza OWB?

Większość pacjentów, którzy cierpią na zespół Guillain-Barre odzyska, ale może pozostać w szpitalu przez kilka miesięcy z pełnego zwrotu ewentualnie podjęcie się przez cały rok. Resztkowa osłabienie można się spodziewać w odzyskiwaniu pacjentów, jednak, jakość życia, zwiększa się znacznie po 12 miesiącach. Rehabilitacji zaleca się obróbce w celu złagodzenia bólu i dyskomfortu związanego z chorobą i przyspieszyć powrót do zdrowia. Obejmuje to wiele zabiegów, takich jak fizykoterapii, terapii zajęciowej i logopedia dla tych, którzy cierpią z powodu paraliżu twarzy. Psycholog jest często zalecane w leczeniu lęku i niepokoju wywołane przez chorobę.

W ciężkich przypadkach GBS może prowadzić do śmierci, która dotyka 5% wszystkich przypadków. Powikłania, które obejmują zatrzymanie krążenia, choroby układu oddechowego, infekcji i zakrzepów są czynnikami przyczyniającymi się do niewielkiego odsetka zgonów.

Te, które kontraktu Guillaina-Barrego mogą być pewni, że nie mogą przekazać chorobę swoim dzieciom poprzez genetykę, a choroba nie jest dziedziczna, ani zaraźliwe.